Partner of
Kennedy Executive

Strategisch Productmanager – Den Haag

Introduction

De verzekeringsmarkt verandert momenteel sterk. Om de groeiambitie van onze klant te kunnen realiseren, zoeken wij een Strategische Product Manager. Je hebt een coördinerende rol binnen de groot zakelijke keten van onze opdrachtgever. In deze rol ben je in staat om strategisch en tactisch sturing te geven aan proces en inhoud. Je stippelt de koers uit en definieert doelen om deze strategie te realiseren.

Als Strategisch Product Manager zet je de strategie om in beleid op zoek naar nieuwe omzetkansen, kostenreductie en innovaties. Waarbij je nauw samenwerkt met alle disciplines binnen de keten. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de producten en portefeuille. Dit betreft complexe vraagstukken waarbij bedrijfs-, financieel- en klantbelang op de weegschaal liggen.

More info