Partner of
Kennedy Executive

Directeur-bestuurder

Introduction

Stichting SeeYou zet zich al meer dan 40 jaar in voor mensen met een (visuele) beperking in Afrika en Azië. In de armste landen worden deze mensen vaak buitengesloten en behoren zij tot de meest gemarginaliseerde groepen. Wij streven ernaar dat mensen kunnen zien, gezien worden en zichzelf kunnen laten zien. Dit doen wij in samenwerking met lokale partners, betrokken donateurs, fondsen, kerken, ondernemers en collega-organisaties. Een professioneel team en een groep vrijwilligers ondersteunen dit werk.

More info