Partner of
Kennedy Executive

Chief Food Safety Officer – Utrecht

Introduction

De Chief Food Safety Officer (CFSO) is verantwoordelijk voor incident- en crisisbeheersing op het gebied van voedselveiligheid. In deze nieuwe functie krijgt voedselveiligheid een nog betere plaats binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Recente grootschalige incidenten, zoals de Fipronil-affaire, hebben de behoefte aan een zelfstandige en sturende rol van een crisismanager duidelijk gemaakt. De CFSO verbindt partijen binnen en buiten de NVWA op de te nemen maatregelen en zorgt voor de benodigde inzet van mensen en middelen vanuit de verschillende divisies en stuurt deze aan. De veelheid aan betrokken partijen (sectorpartijen, ministeries, autoriteiten binnen andere EU-lidstaten, de Europese Commissie etc.) vraagt om coördinatie vanuit gezag en inzicht. Een belangrijke taak van de NVWA is natuurlijk het voorkomen en vroegtijdig signaleren van een dergelijke crisis. De CFSO zorgt ervoor dat de crisis snel en goed onder controle wordt gebracht, (inter)nationaal wordt gecoördineerd en dat de lessen die hieruit geleerd worden een plek krijgen in de verbetering van de dagelijkse praktijk van internationale Voedselveiligheid.

More info