Partner of
Kennedy Executive

Business Controller Pensioenen – Zeist

Introduction


Werken voor een start-up fonds

De senior Business Controller is financieel administratief eindverantwoordelijkheid is voor het Algemeen Pensioenfonds.

Een fonds operationeel sinds juli 2016. Het groeitempo van het fonds is fors en de complexiteit is hoog (7 collectiviteitskringen met ieder eigen governance).

Kortom een complex en zeer dynamisch krachtenveld waar de Business Controller regie over voert.

More info